Czemu manuskrypty tekstu biblijnego różnią się od siebie? Czy możemy wiedzieć co oryginalnie napisali autorzy biblijni? Tymi zagadnieniami zajmuje się krytyka tekstu. Tematyka ta jednak budzi kontrowersje, zarówno ze strony niechrześcijan jak i chrześcijan.

W dzisiejszym odcinku omówimy podstawy tej dziedziny studiów biblijnych oraz kilka przykładów zastosowania jej metod w praktyce.