Teksty biblijne zostały napisane przez określonych ludzi w określonym miejscu, czasie i kulturze. Ludzie ci, autorzy biblijni, kierowali te teksty do określonych odbiorców, stosując zrozumiałe dla nich formy komunikacji. Język ten nie jest jednak pod wieloma względami łatwy do zrozumienia dla współczesnego Pisma Świętego. Co za tym idzie, zrozumienie wielu tekstów wymaga zanurzenia się w sposób myślenia autorów Biblijnych i ludzi do których Pisali.

Dobrym przykładem ważnego przesłania wyrażonego w sposób trudny do uchwycenia przez współczesnego czytelnika są pierwsze rozdziały Ewangelii Mateusza. W tym zagadnieniu omawiamy typologiczne rozumienie historii a także kwestię dopełnienia się Pism w życiu Jezusa z Nazaretu. Zrozumienie tych spraw pozwoli nam lepiej pojąć nauczanie Nowego Testamentu na temat duchowej rzeczywistości.