Szkoła greki

Poznaj naszą misję!

Nasza misja

Zależy nam na tym i dokładamy wszelkich starań, by starożytna greka stała się dostępna, przystępna i przyjemna. Naszym najważniejszym celem jest pomoc pastorom, księżom, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym chrześcijanom w płynnym czytaniu greckiego Nowego Testamentu. Nasze kursy nie tylko uczą języka, ale także starożytnej kultury i historii, w której osadzony jest tekst. Kontekst kulturowy i spostrzeżenia historyczne ożywają, gdy aktywnie zanurzamy się w języku poprzez słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

Ucz się naszą metodą!

Nasza metoda

W nauczaniu posługujemy się podejściem aktywnym i komunikatywnym. Nasza metoda jest zbliżona do sposobu w jaki każdy człowiek uczy się języka wyrastając w danej kulturze, komunikując się i będąc niejako zanurzonym w nim. Uczymy się starożytnej greki (zarówno koine, jak i attyckiej) jako żywego języka. Na naszych kursach używamy greki jako głównego języka nauczania z tłumaczeniem na polski lub angielski tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Przechodzimy od bardzo podstawowych zdań, takich jak pozdrowienia czy autoprezentacja do zaawansowanych tekstów greckiego Nowego Testamentu. W ten sposób uczniowie są w stanie naprawdę zanurzyć się w języku i uczyć się go aktywnie poprzez słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Używamy również innych metod przyswajania języka drugiego (SLA), aby nauka była skuteczna.

Warto wspomnieć, że nasza metoda różni się od tego, jak większość seminariów lub uniwersytetów uczy starożytnej greki. Zwykle jest ona nauczana z podręcznika w języku polskim lub angielskim i uczy studenta, jak rozumieć gramatykę i tłumaczyć język grecki na polski lub angielski aby go zrozumieć. Jednak na naszych kursach studenci uczą się zanurzać w języku, dzięki czemu bardzo szybko podejmują próby myślenia i używania go bez konieczności tłumaczenia na inny język (polski lub angielski). Używamy zdjęć, filmów, gier, interakcji, opowiadań i tekstów, aby uczyć i angażować uczniów. Z naszego doświadczenia z obiema metodami nauczania wynika, że uczniom łatwiej jest czerpać przyjemność i zachować motywację do nauki języka, gdy bezpośrednio zanurzają się w języku, a nie tylko uczą się i zapamiętują niektóre zasady gramatyczne do przetłumaczenia.

Zostań naszym studentem!

Kto może się z nami uczyć?

Zapewniamy kursy, które mogą przeprowadzić uczestnika od poznawania zupełnych podstaw do płynnego posługiwania się językiem. Kurs jest dostępny dla każdego zainteresowanego. Mamy 4 poziomy podstawowej greki. Zapewniamy również zaawansowane zajęcia z czytania  greckiego Nowego Testamentu po ukończeniu 4 poziomów. Dostępne będą również specjalne warsztaty dla nauczycieli greckiego, aby nauczyć się aktywnej komunikacyjnej metody nauczania. Ponadto możemy zapewnić dowolny rodzaj kursu w zależności od konkretnych potrzeb ucznia. Dla przykładu, możemy pomóc studentowi w nauce konkretnego tekstu lub gramatyki w celu zdania egzaminu; możemy pomóc nauczycielowi/pastorowi w dobrym zrozumieniu np. nowotestamentowego listu, z którego przygotowuje kazanie. Dzięki nam masz teraz wiele możliwości nauki, aby płynnie posługiwać się starożytną greką.

Co nas wyróżnia?

Elastyczność

Jesteśmy elastyczni nie tylko sposobie prowadzenia zajęć, ale także ich terminów. Upewniamy się, że czas kursu jest dla Ciebie odpowiedni. Większość naszych studentów pracuje w pełnym wymiarze godzin. Studenci będą mieli możliwość wyboru godzin nauki. Zwykle nasze zajęcia odbywają się wieczorami lub w weekendy, raz w tygodniu przez 90 minut.

Przystępne ceny

Nasze kursy są przystępne cenowo i dopasowane do zdolności finansowych naszych uczniów, których uczymy również w Azji i Afryce. Nasze ceny są znacznie niższe niż w innych instytucjach oferujących ten sam rodzaj kursów. Naszym celem jest przeszkolenie jak największej liczby osób i nie chcemy, aby pieniądze były główną przeszkodą.

Przyjemność

Ponieważ używamy metody komunikacyjnej, nasze zajęcia są naprawdę przyjemne. Na naszych kursach nie musisz stresować się zdawaniem egzaminów, ponieważ ich nie ma. Uczymy się poprzez ćwiczenia i interakcje podczas zajęć. Używamy interesujących i angażujących tekstów. Uczymy się komunikatywnie i poprzez aktywne czytanie.

Poznaj nasze kursy online!

Podczas wszystkich naszych kursów posługujemy się dwoma podręcznikami, które uczestnicy muszą zdobyć we własnym zakresie:

Logos. Santiago Carbonell Martínez

Polis, Christopher Rico​

Starożytna Greka Poziom I

Ten kurs przeznaczony jest dla uczniów początkujących. W ramach zajęć uczestnicy nauczą się greckiego alfabetu i zyskają umiejętność czytania i rozumienia prostych greckich tekstów. Podczas kursu posługujemy się podręcznikami LOGOS autorstwa Santiago Carbonella Martineza i Speaking Koine Greek as a Living Language, Christophera Rico. W czasie kursu uczestnik nauczy się wybranych wyrazów ze wszystkich części mowy. Uczniowie będą również czytać uproszczone teksty greckiego Nowego Testamentu i rozmawiać o nich.

Ilość sesji: 10 || Czas: 90 min. || Koszt: 400 zł. || Proponowana data rozpoczęcia to pierwszy lub drugi tydzień października 2023. Prowadzimy stały nabór więc jeśli chcesz dołączyć do grupy po rozpoczęciu kursu, napisz do nas.

Starożytna Greka Poziom II

Kurs ten jest bezpośrednią kontynuacją kursu Starożytnej Greki I. Oprócz poprzedniego poziomu, uczniowie znacznie poszerzają zasób słownictwa. Podczas kursu posługujemy się podręcznikami LOGOS auotrstwa Santiago Carbonella Martineza i Speaking Koine Greek as a Living Language, Christophera Rico. Uproszczone teksty greckiego Nowego Testamentu będą czytane przez studentów. Pomaga to uczniom w szybszym czytaniu greckiego Nowego Testamentu, ponieważ czytają, słuchają i rozmawiają o tekście prostymi zdaniami. Lekcje obejmują czytanie, mówienie, pisanie i słuchanie.

Ilość sesji: 10 || Czas: 90 min. || Koszt: 400 zł. || Proponowana data rozpoczęcia to pierwszy lub drugi tydzień października 2023. Prowadzimy stały nabór więc jeśli chcesz dołączyć do grupy po rozpoczęciu kursu, napisz do nas.

Starożytna Greka Poziom III

Kurs ten jest bezpośrednią kontynuacją kursu Starożytnej Greki II. Zakłada, że student opanował materiał z poziomu I i II. Kurs ten będzie obejmował więcej imiesłowów, form biernych, czasu przyszłego i innych. Podczas kursu posługujemy się podręcznikami LOGOS auotrstwa Santiago Carbonella Martineza i Speaking Koine Greek as a Living Language Christophera Rico. Na tym poziomie uczniowie będą w stanie płynnie czytać fragmenty greckiego Nowego Testamentu. Lekcje obejmują czytanie, mówienie, pisanie i słuchanie.

Ilość sesji: 10 || Czas: 90 min. || Koszt: 400 zł. || Proponowana data rozpoczęcia to pierwszy lub drugi tydzień października 2023. Prowadzimy stały nabór więc jeśli chcesz dołączyć do grupy po rozpoczęciu kursu, napisz do nas.

Starożytna Greka Poziom IV

Kurs ten jest bezpośrednią kontynuacją kursu Starożytnej Greki III. Zakłada, że student opanował materiał z poziomów I, II, III. Podczas kursu posługujemy się podręcznikami LOGOS auotrstwa Santiago Carbonella Martineza i Speaking Koine Greek as a Living Language, Christophera Rico. Na tym poziomie uczniowie będą w stanie płynnie czytać ze zrozumieniem większość tekstów greckiego Nowego Testamentu.

Ilość sesji: 10 || Czas: 90 min. || Koszt: 400 zł. || Proponowana data rozpoczęcia to pierwszy lub drugi tydzień października 2023. Prowadzimy stały nabór więc jeśli chcesz dołączyć do grupy po rozpoczęciu kursu, napisz do nas.

Poznaj nasze intensywne kursy stacjonarne!

Oferujemy również szkolenia osobiste w różnych lokalizacjach w zależności od potrzeb. Tych którzy dysponują czasem, zachęcamy bardziej do tej formy nauki niż do kursów online. Dwa główne powody, dla których intensywne kursy stacjonarne mogą działać lepiej, to: po pierwsze, całkowite zanurzenie ucznia w języku przez liczbę dni, na które się zapisał. Po drugie, praca stacjonarna ułatwia prowadzenie różnorodnych zajęć, które zwiększają efektywność nauki języka. Realizujemy podobny program nauczania jak na wspomnianych powyżej kursach online, ale w szybszym tempie i z większą liczbą zajęć, które nie są możliwe online.

Te intensywne kursy stacjonarne są odpowiednie dla kościołów, grup młodzieżowych, grup studiujących Biblię, zespołów tłumaczących Biblię, seminariów lub dowolnych organizacji. Kurs można zaprojektować w zależności od potrzeb grupy, która chce go odbyć.

Seminarium jednodniowe

 

To seminarium jest przeznaczone szczególnie dla kościołów i społeczności, które chcą poznać podstawowe aspekty języka greckiego. Przedstawi historię, podstawy języka i pokaże, jak znaleźć i wykorzystać greckie zasoby w służbie. Nauczy, jak unikać nadużywania tego języka w kazaniach i nauczaniu. Wskaże również zasoby dla osób, które chcą samodzielnie nauczyć się tego języka.

Intensywny weekend

 

Ten kurs obejmie ponad połowę Kursu Starożytnej Greki I. Zanurzy osobę w języku na 3 dni. Studenci będą w stanie przedstawić się i zrozumieć podstawowe polecenia i zdania w starożytnej grece. Nauczą się i będą rozumieć rzeczowniki w trzech deklinacjach, przymiotniki, tryb oznajmujący i rozkazujący oraz podstawowe bezokoliczniki.

Intensywny tydzień

 

Ten kurs uzupełni Kurs Starożytna Greka Poziom I o dodatkowe materiały i pozwoli przez tydzień czasu posługiwać się językiem. Studenci będą w stanie zrozumieć i wyrazić siebie w prostych zdaniach w starożytnej grece. Opanują podstawy systemu czasownikowego. 

Czas trwania: od poniedziałku do soboty.

Intensywne dwa tygodnie

 

Ten kurs uzupełni Kursy Starożytna Greka Poziom I i II. Zanurzy osobę w języku na 2 tygodnie. Studenci będą w stanie zrozumieć i wyrazić siebie w zdaniach o umiarkowanej trudności.

Intensywny miesiąc

 

Ten kurs zakończy Kursy Starożytnej Greki na poziomach I, II, III, IV. Zanurzy osobę w języku na 1 miesiąc. Kurs odbędzie się latem. Jest przeznaczony dla osób, które chcą przyspieszyć naukę, takich jak tłumacze Biblii lub studenci seminariów. Ten intensywny kurs jest również odpowiedni dla nauczycieli greckiego, którzy uczą metodą gramatyczno-tłumaczeniową, ponieważ pozwoli im dowiedzieć się jak aktywnie uczyć greckiego jako języka mówionego.

Wypełnij zgłoszenie, a skontaktujemy się z Tobą!

Partnerami naszych kursów są organizacje: Pioneer Bible Translators i Centre for Bible Exegesis, Language and Translation.