Szkoła greki

SZKOŁA GREKI oferuje roczny kurs starożytnej greki, po ukończeniu którego studenci będą przygotowani do samodzielnej płynnej lektury poszczególnych części Nowego Testamentu bez potrzeby korzystania ze słowników lub wydań interlinearnych oraz wyposażeni w umiejętności pozwalające na dalszą samodzielną naukę umożliwiającą lekturę całego Nowego Testamentu. Kurs bazuje na komunikatywnej i immersyjnej metodzie nauki języka, określanej też mianem metody naturalnej lub bezpośredniej. Metoda ta polega na uczeniu się języka w języku docelowym, co znaczy, że studenci uczą się greckiego w języku greckim a nie w języku angielskim czy polskim. Studenci zostaną przeszkoleni w zakresie słuchania, czytania, mówienia i pisania w języku greckim koine i attyckim. Kurs obejmie wszystkie podstawowe aspekty greki koine wymagane do opanowania umiejętności samodzielnego czytania Nowego Testamentu i Septuaginty (LXX).

Metoda i cel kursu

Celem kursu jest wyposażenie studenta w umiejętność samodzielnego i płynnego czytania greckiego Nowego Testamentu bez żadnej pomocy z zewnątrz. Przez wiele lat możliwość płynnego czytania Greki była przywilejem tylko dla specjalistów. Czas to zmienić. Każdy kaznodzieja i pastor, który ma pragnienie poznania tego języka, ma teraz możliwość to zrobić, bez konieczności odbywania wieloletnich studiów na uczelni. Dysponujemy skuteczną i sprawdzoną metodą, która pomaga osiągnąć płynność w czytaniu.

Studenci będą uczyć się języka bezpośrednio w języku greckim, a nie przy użyciu innego języka (na przykład angielskiego czy polskiego). Studenci nauczą się słuchać, czytać, mówić i pisać w starożytnej grece. Kurs w dużej mierze koncentruje się na rozwijaniu umiejętności słuchania i mówienia. Badania nad nauką języków wykazały, że ludzie najlepiej uczą się języków rozwijając cztery umiejętności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Słuchanie i mówienie w danym języku pomaga w jego przyswajaniu i utrwalaniu, zwiększając tym samym postępy w nauce. Kurs położy podwaliny pod przyswajanie języka, a także pomoże zachować i doskonalić umiejętność posługiwania się językiem w dłuższej perspektywie.

Korzystamy z następujących metod:

 • Second Language Aquisitions (SLA) – bazując na najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu lingwistyki,
 • Total Physical Response (TPR) – metody opierającej się na koordynacji języka i ruchu,
 • Total Proficiency through Reading and Storytelling (TPRS) – metody korzystającej z czytania i opowiadania historii w nauczanym języku.

Warto wspomnieć czym proponowana przez nas metoda różni się od metody gramatyczno-tłumaczeniowej.

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa polega na wykorzystaniu podręczników do nauki języka. Główne różnice między metodą immersyjną a metodą gramatyczno-tłumaczeniową są następujące:

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa uczy, jak analizować gramatykę i tłumaczyć ją na inny język.

Metoda immersyjna uczy studenta, jak uczyć się i używać języka bezpośrednio, bez tłumaczenia.

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa uczy głównie reguł gramatycznych i dokładnej analizy gramatyki. Metoda immersyjna zakłada intuicyjne i naturalne poznawanie gramatyki poprzez słuchanie i mówienie, a nie poprzez zapamiętywanie wzorów odmian.

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa opiera się głównie na podręcznikach. Metoda immersyjna wykorzystuje zdjęcia, piosenki, filmy, komunikację, gry, ćwiczenia itp. do nauki języka. Ogólnie rzecz biorąc, studenci są bardziej zmotywowani i zainteresowani nauką języka w przypadku stosowania metody immersyjnej.

Dla kogo jest ten kurs?

 • Przede wszystkim dla pastorów, księży, nauczycieli i kaznodziejów, którzy regularnie wykładają Biblię. Jedną z umiejętności, które przydadzą się podczas przygotowywania kazań i nauczania jest biegła znajomość oryginalnego języka Biblii. W tym przypadku greki.
 • Dla tych, którzy uczyli się greki w seminarium lub na uniwersytecie, ale nadal mają trudności z czytaniem Nowego Testamentu lub chcą poprawić i odświeżyć swoją znajomość języka. Ten kurs, dzięki metodzie immersyjnej, pozwoli na jej utrwalenie.
 • Dla tych, którzy przygotowują się do bycia nauczycielami Nowego Testamentu czy Septuaginty (LXX) lub chcą prowadzić nad nimi badania. W tej dziedzinie jednym z podstawowych wymagań jest znajomość języka. Ten kurs pomoże ci rozwinąć tą umiejętność.
 • Dla naukowców, wykładowców i pracowników akademickich, którzy w swojej pracy mają do czynienia z oryginalnym językiem Nowego Testamentu. Znajomość gramatyki stosowanej w procesie tłumaczenia jest pasywną znajomością języka. Metoda immersyjna pomoże ci zmienić pasywną wiedzę w aktywne używanie języka. W ten sposób znacznie zwiększysz swoje umiejętności. 
 • Dla każdego chrześcijanina, który chce nauczyć się oryginalnego języka Biblii wybranego przez Boga, aby przekazać nam Swoje natchnione Słowo.

Wynik kursu: Profil absolwenta

 • Studenci będą w stanie, bez pomocy słowników lub wydań interlinearnych, płynnie czytać wiele części Nowego Testamentu, takich jak: literatura Janowa, Ewangelie Marka i Mateusza oraz znaczną część Listów Pawła. Ponadto studenci zostaną przeszkoleni w zakresie skutecznej metody samodzielnego uczenia się, która z czasem pozwoli im na lekturę całego Nowego Testamentu w jego oryginalnym języku.
 • Studenci będą w stanie wyrażać się zarówno w mowie, jak i piśmie w języku greckim koine. Będą w stanie rozmawiać o tekście Nowego Testamentu w języku greckim. Jednym z głównych zadań w czasie kursu jest wybranie przez każdego studenta tekstu z Nowego Testamentu i napisanie podstawowej ekspozycji tekstu w języku greckim oraz wygłoszenie przemówienia przez 10-15 minut w języku greckim.
 • Studenci zostaną również przeszkoleni w zakresie czytania i znajomości wariantów tekstowych w greckim aparacie krytycznym Nowego Testamentu. 
 • Studenci zostaną przeszkoleni w zakresie czytania oryginalnych manuskryptów greckich w formie cyfrowej.
 • Studenci będą w stanie nauczać podstaw greki koine dla początkujących w kościołach lub szkołach.
 • Studenci będą przygotowani do prowadzenia zaawansowanej egzegezy tekstu greckiego Nowego Testamentu.

Czas trwania

Jest to roczny kurs odpowiadający rocznej nauce greki na wyższej uczelni.

Na kurs składa się 12 zjazdów weekendowych (od piątku do niedzieli). 8 zjazdów odbędzie się stacjonarnie, a 4 online.

Przybliżony czas trwania kursu wynosi łącznie około 300 godzin. 170 godzin aktywnej nauki w grupie i 130 godzin pracy samodzielnej.

Koszt: 
Kurs: 2000 zł. płatne jednorazowo. 
Zakwaterowanie i wyżywienie: 50 zł. za zjazd. 

Miejsce prowadzenia kursu: 
Kościół Wolnych Chrześcijan
44-246 Palowice
ul. Szeroka 54c