Słowo Ewangelia pochodzi z księgi Proroka Izajasza i oznacza dobrą nowinę. Ta dobra nowina brzmi: “Bóg został Królem!” Co to znaczy, że Bóg zostaje Królem? Czy nie był nim już wcześniej?

Co ważne, według Izajasza, objęcie panowania przez Boga jest nierozerwalnie powiązane ze śmiercią Jego Sługi. Dzisiaj przyjrzymy się jak Nowy Testament rozwija ten motyw i jak dostrzega w nim Chrystusa.