Dowódca wojsk Aramu, Naaman, zabierający ze sobą ziemię z Izraela, Izraelici składający ofiary na pustyni, oraz Apostoł Paweł nakazujący Koryntianom oddać pewnego człowieka szatanowi. Te wszystkie historie łączy jeden wspólny motyw – ziemi świętej i nieświętej. Ziemi, na której znajduje się Boża obecność, oraz tej związanej z obecnością demoniczną.

Podział ten, często występujący w Biblii, ugruntowany jest w starożytnym świecie, w którym Biblia powstawała. W dzisiejszym odcinku Bibliowersytetu przyjrzymy się starożytnemu światu żeby lepiej zrozumieć czego Pismo Święte uczy nas o tym aspekcie duchowej rzeczywistości.