Kiedy Jezus Chrystus dopełnił Swojego dzieła na ziemi, wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, to okazało się to nie być końcem, ale początkiem. I to początkiem nie byle czego, a całkowicie nowej rzeczywistości, która zupełnie, zmienia istniejący dotąd porządek świata.

Rzeczywistość ta okazała się być wyzwaniem zarówno dla Żydów jak i pogan, którzy są do niej zaproszeni. Ponieważ w tej rzeczywistości ten stary niemal jak świat podział na Izraela i narody, już nie istnieje. Co to dokładnie oznacza?

Rzeczywistość ta, szeroko opisana na kartach Nowego Testamentu, swój początek ma w wydarzeniu jakim było zesłanie Ducha Świętego.