To co rozpoczęło się w Pięćdziesiątnicę zesłaniem Ducha Świętego było widzialnym efektem zmiany w niewidzialnej rzeczywistości, która miała miejsce na Krzyżu. Łukasz opisuje wydarzenia związane z powstaniem i rozwojem Kościoła jako Chrystusa kontynuującego rozpoczęte przez Siebie dzieło. Jednak by dostrzec co i jak Łukasz chce nam powiedzieć musimy najpierw zdać sobie sprawę ze sposobu w jaki napisał on swoje teksty.

Tym bardziej, że nieuwzględnienie tego może skutkować błędnymi interpretacjami wydarzeń opisanych przez Łukasza.