W centrum nauczania Nowego Testamentu stoi Ewangelia, czyli Dobra Nowina. O czym jest to jednak Dobra Nowina? Współczesna prezentacja Ewangelii koncentruje się przede wszystkim na grzechu człowieka, który potrzebuje zostać z niego wybawiony. I chociaż oczywiście Ewangelia zdecydowanie jest wezwaniem do nawrócenia, to jednak jest również czymś znacznie więcej. Jak pisze Apostoł Paweł, Ewangelia jest przede wszystkim Ewangelią Chwały Chrystusa. Jest proklamacją, ogłoszeniem, że Jezus Chrystus jest Panem nieba i ziemi, a Jego trwające Królestwo jest nową rzeczywistością, do której zaprasza wszystkich – żydów jak i pogan.

Zagadnienie skoncentrowane jest na wielowymiarowości dzieła Jezusa Chrystusa i stanowi wykład pierwszych trzech rozdziałów Listu Apostoła Pawła do Efezjan.