Psalm 82 jest jednym z najczęściej błędnie rozumianych i błędnie wykładanych tekstów biblijnych. I ta błędna wykładnia tego Psalmu wynika z nieznajomości i niezrozumienia teologii biblijnej dotyczącej bytów duchowych i natury narodów, oraz oryginalnego kontekstu tego Psalmu.

Zagadnienie omawia zarówno poprawną interpretację Psalmu 82 – starając się usłyszeć go tak jak słyszeli go oryginalni odbiorcy; jak i alternatywne propozycje jego rozumienia. Zagadnienie porusza także temat użycia Psalmu 82 w wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa w 10 rozdziale Ewangelii Świętego Jana.