Oddanie narodów w dziedzictwo synom Bożym nie jest jednoznaczne z tym, że Bóg Jahwe nie troszczy się o inne ludy poza Izraelem. Oddał je im do czasu i po to aby sprawiedliwie nimi zarządzali. I chociaż zarówno narody jak i ich bogowie buntują się przeciwko Bogu Jahwe, to istnieje granica ich niegodziwości, po przekroczeniu której czeka ich Boży sąd. Stary Testament zapowiada i opisuje wiele takich sądów, ale robi to na sposoby, które mogą umknąć uwadze współczesnego czytelnika.

Jakie przesłanie zawarte było w plagach egipskich? Czemu Bóg przez Eliasza zamknął niebo tak by nie padał deszcz? Co to znaczy, że gwiazdy spadają z nieba, a posady ziemi targane są wstrząsami?