Każda wypowiedź pada w jakimś kontekście i jedynie w tym kontekście może być właściwie zrozumiana. Bardzo łatwo przychodzi nam jednak traktować fragmenty różnych wypowiedzi bez zwrócenia uwagi na kontekst w jakim padły. Niestety nie inaczej wygląda to kiedy sięgamy po tekst Pisma Świętego. Nie zwracając uwagi na jego oryginalny kontekst, dokładamy do tekstu swój własny, obcy i odległy Biblii kontekst.

Czy możemy się przed tym uchronić?

Na pewno możemy zrobić szereg rzeczy by temu zapobiegać, a jedną z nich jest wzięcie pod uwagę pozabiblijnego kontekstu starożytnego świata, w którym Biblia powstawała. Bo paradoksalnie, uwzględnienie go podczas naszej lektury tekstu biblijnego, pomoże nam nie dodawać do Biblii tego, czego w niej nie ma.