Byty duchowe w Biblii – Co Biblia naprawdę mówi o duchowym świecie i dlaczego ma to znaczenie

Duchowa rzeczywistość w narracji biblijnej ma olbrzymie znaczenie. Przede wszystkim dlatego, że najważniejszą postacią Pisma Świętego jest Bóg. Jednak duchowy świat ma wielu mieszkańców i jest przestrzenią dla wydarzeń, które mają daleko większe, niż jedynie symboliczne, znaczenie. Podczas kursu postaramy się zrozumieć biblijny język używany przez autorów do opisywanie duchowego świata. Spróbujemy omówić dotyczące go (czasem trudniejsze) fragmenty i odkryć jego znaczenie dla całości narracji biblijnej. Oraz, przede wszystkim, postaramy się odnaleźć to jak motywy te prowadzą do Chrystusa i co ich znaczenie wnosi do codzienności Jego Kościoła.

O autorze

Paweł Lupa

Inżynier metalurgii (Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie), student teologii (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne), pasjonat biblistyki. Ukończył kurs z zakresu Teologii Nowego i Starego Testamentu prowadzony przez biblistę Dr. Michaela S. Heisera. Współpracuje z CBELT w zakresie organizacji kursów Greki Koine.

1 Kurs

Rejestracja otwarta

Zawiera:

  • 19 Zagadnienia