Marek we wstępie do swojej Ewangelii opowiedział o tym, że Bóg zaczął działać w oparciu o zapowiedzi i oczekiwania Starego Testamentu. Pokazał też swoim czytelnikom, że Jezus jest niezwykłym Synem Bożym, który niczym sam JHWH wkracza w ludzką rzeczywistość, pokonuje zło i rozpoczyna swoją misję. Z przesłaniem o Bożym panowaniu udaje się do ludzi zapraszając ich do poddania się Bogu.