Ewangelia Marka – Portret ucznia Jezusa

Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom treści Drugiej Ewangelii i zachęcenie do lepszego poznania Chrystusa. W kursie skupimy się na tym jak Marek przestawia Jezusa, uczniów i innych bohaterów poszukując w sposobie ich charakterystyki teologicznej głębi. Będziemy chcieli przedstawić układ Ewangelii i opowiedzieć jaki wpływ ma on na treść całego dzieła literackiego. Przede wszystkim zadamy sobie pytanie o to, jak treść Markowego orędzia może być zastosowana w codziennym życiu. Będziemy również mierzyć się z trudnymi pytaniami szczególnie teologicznymi wynikającymi z tekstu. Nasze rozważania będziemy prowadzić skupiając się na poszczególnych fragmentach Ewangelii w kolejności, którą znajdujemy w Biblii.
Rejestracja otwarta

Zawiera:

  • 9 Zagadnienia