Zagadnienie 5 z 9

5. Początek – Bóg w końcu wkracza w ludzką rzeczywistość – Mk 1:1

Ewangelista Marek rozpoczyna swoją Ewangelię mówiąc, że to jej początek.

Co miał na myśli używając tego słowa? Być może chciał pokazać, że w osobie Jezusa coś nowego zaczyna dziać. Ciekawe jest również to, że Jezus nazwany jest Mesjaszem/Chrystusem i Synem Bożym.

Nie ma wątpliwości, że w osobie Jezusa z Nazaretu autor Drugiej Ewangelii widzi kogoś kto w nierozerwalny sposób związany jest ze Starotestamentowym Bogiem JHWH. Zapraszamy do oglądania!