Marek w swojej Ewangelii opowiada o tym, że Jezus został ochrzczony, że otwarło się niebo, że Duch zstąpił na Niego i że głos z nieba nazwał Go ukochanym Synem (Mk 1,9-11).

Wszystkie te określenia wskazują na tożsamość Jezusa, który widziany jest przez Marka jako postać wyjątkowa, w której życiu i służbie swoją kulminację znajdują eschatologiczne oczekiwania Żydów zapisane w Starym Testamencie.