Zagadnienie 2 z 9

2. Drzewko figowe – jak świątynia nie spełniła swojego przeznaczenia | Mk 11,12-21

W dzisiejszym odcinku skupimy się na powiązaniu nieurodzajnego drzewa figowego ze świątynią. Marek łączy te dwie historie ze sobą za pomocą tzw. struktury interkalacyjnej, potocznie często nazywanej kanapkową.

Opis historii o drzewie figowym (Ewangelia Marka 11,12-14 i 20-21), jest przerwany opisem oczyszczenia świątyni (Ewangelia Marka 11,15-19). Takie zestawienie historii to literacki zabieg mający na celu zmuszenie czytelnika do interpretacji obu opowiadań w zestawieniu ze sobą.

Jedna historia ma wpływać na drugą. W tym kontekście widać, że drzewo figowe staje się obrazem świątyni, która też nie przynosi owoców, chociaż można byłyby oczekiwać, że te owoce będzie przynosić. Świątynia, rozumiana wtedy jako miejsce spotkania Boga z człowiekiem, przestała zadaniem Jezusa spełniać to zadanie. Jest jak drzewo bez owoców, jak coś co chociaż sprawia wrażenie, że mogłoby zaspokoić potrzeby, tego wcale nie robi.