“Dobry przywódca widzi możliwości tam, gdzie inni widzą problemy”.

Te słowa są inspiracją do niniejszego krótkiego wykładu dr Roberta Merecza, na temat zarządzania popartego biblijną księgą Nehemiasza.