Identity leadership to koncepcja, która odnosi się do stylu przywództwa, w którym liderzy są świadomi i autentyczni w swojej tożsamości, a także w sposób, w jaki wpływają na tożsamość innych ludzi. Identity leadership zakłada, że liderzy, którzy mają silną i spójną tożsamość, są w stanie inspirować i mobilizować innych do osiągania wspólnych celów.

Ważnym elementem identity leadership jest zdolność lidera do rozpoznania i wykorzystania swoich własnych wartości, przekonań i doświadczeń jako podstawy do podejmowania decyzji i wpływania na innych. Liderzy identyfikują się z określonymi grupami, ideami lub wartościami, co pozwala im budować autentyczną więź z członkami zespołu i tworzyć silne relacje oparte na zaufaniu i współpracy.

Identity leadership ma na celu nie tylko osiąganie sukcesów organizacyjnych, ale także rozwijanie tożsamości jednostek, które są częścią zespołu. Poprzez podkreślanie wartości i celów wspólnych, liderzy identity leadership inspirują innych do identyfikowania się z misją organizacji i angażowania się w działania, które przynoszą wzajemne korzyści.

W praktyce identity leadership obejmuje samorefleksję, autentyczność, umiejętność komunikacji i empatii, oraz umiejętność tworzenia i podtrzymywania pozytywnego klimatu organizacyjnego, który wspiera rozwój tożsamości i osiąganie celów.

W opisie postaci Nehemiasza można dostrzec pewne cechy, które są zgodne z ideą identity leadership. Nehemiasz był liderem, który utożsamiał się z narodem żydowskim i jego wartościami. Miał jasno określoną tożsamość i wierność swojemu narodowi oraz Bogu. Jego determinacja i oddanie były widoczne w dążeniu do odbudowy zniszczonego muru w Jerozolimie i przywróceniu godności narodowej.

Nehemiasz wykazywał również cechy autentycznego przywództwa. Był szczery i otwarty w swoich działaniach, zawsze przestrzegał wartości moralnych i etycznych. Jego autentyczność przyczyniła się do budowania zaufania wśród ludzi i mobilizowania ich do wspólnego wysiłku.

Chociaż nie ma bezpośrednich odniesień do terminu “identity leadership” w Księdze Nehemiasza, możemy dostrzec pewne podobieństwa między postacią Nehemiasza a ideą przywództwa opartego na tożsamości. Nehemiasz był liderem, który inspirował innych swoją tożsamością, wartościami i poświęceniem dla wspólnoty.