Księga Nehemiasza opowiada historię odbudowy murów Jerozolimy po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej. Nehemiasz, który był gubernatorem w Jerozolimie, był jednym z przywódców w tym procesie odbudowy. Jednakże, pomimo jego umiejętności i determinacji, zrozumiał, że bez Bożej pomocy i błogosławieństwa nie byłoby możliwe odnowienie miasta.

W Księdze Nehemiasza znajdują się liczne przykłady, jak Nehemiasz modlił się przed podejmowaniem ważnych decyzji oraz w trudnych sytuacjach.

W rozdziale 1, Nehemiasz opisuje swoją modlitwę do Boga, prosząc o wybaczenie dla grzechów swojego narodu oraz o błogosławieństwo na odbudowę murów.

W rozdziale 2, Nehemiasz modli się znowu, kiedy ma spotkać się z królem Artakserksesem, aby prosić go o pozwolenie na odbudowę murów. Nehemiasz zdaje sobie sprawę z tego, że jest to niebezpieczne spotkanie, ponieważ Artakserkses miał władzę i mógł go ukarać za prośbę. Nehemiasz modli się o opiekę i pomoc Boga, aby ten chronił go i pomógł mu w zdobyciu aprobaty króla.

Księga Nehemiasza pokazuje, że przywództwo wymaga nie tylko umiejętności i determinacji, ale także wiary i modlitwy. Modlitwa pomaga przywódcom zachować pokorę, uznanie swojej zależności od Boga oraz uzyskać mądrość i siłę potrzebną do podejmowania trudnych decyzji i prowadzenia swojego ludu do celu. Dlatego też, lider powinien modlić się, aby uzyskać wsparcie i błogosławieństwo od Boga, a także uzyskać mądrość, jasność myśli oraz siłę potrzebną do przewodzenia i podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach.