Historia Kościoła to dziedzina nauki zajmująca się badaniem rozwoju i ewolucji Kościoła chrześcijańskiego od początków jego istnienia aż do współczesności. Jest to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która łączy historię, teologię, filozofię i wiele innych dyscyplin, aby zrozumieć, jak Kościół rozwijał się na przestrzeni wieków.

Historia Kościoła bada wiele aspektów rozwoju Kościoła, takie jak doktryna, liturgia, organizacja, życie codzienne i polityka kościelna. Badacze zajmują się m.in. kwestiami takimi jak relacje między Kościołem a państwem, różnice między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, ruchami reformacyjnymi, a także wpływem Kościoła na kulturę i sztukę.

Historia Kościoła jest nie tylko ważna dla teologów i duchowieństwa, ale również dla historyków, socjologów i innych naukowców, którzy chcą zrozumieć, jak religia i instytucje religijne wpływały na kształtowanie się kultury, polityki i społeczeństwa na przestrzeni wieków.

Na niebywale ciekawe wykłady zaprasza dr Włodzimierz Tasak, który ma niesamowity dar przedstawiania historii Kościoła w sposób interesujący, intrygujący i pozostawiający głód dalszego odkrywania kart przeszłości.