Zagadnienie 1 z 0
W trakcie

2. Pierwsza zasada dobrego przywódcy

Nehemiasz był przywódcą, który zorganizował odbudowę murów Jerozolimy – coś, co było niezwykle trudne w geopolitycznej sytuacji, w której się znajdował i czego nie dokonano przed nim przez ponad 100 lat.

W tej serii badamy jakie były zasady przywództwa, które pozwoliły akurat jemu na dokonanie takiej rzeczy. Te zasady, jak się okazuje, są ponadczasowe i warto z nich się uczyć także i dziś.

Niniejszy odcinek mówi o pierwszej zasadzie widocznej w Księdze Nehemiasza – w końcowym rozliczeniu dla przywódcy najważniejsi są ludzie – zarówno jego współpracownicy, podwładni, jak i klienci. Nie jest to zasada bardzo odkrywcza, ale jednak zbyt często zapominana.