Zagadnienie 1 z 0
W trakcie

1. Zapowiedź

Przed Tobą zapowiedź serii wykładów dr Roberta Merecza, z których dowiesz się, w jaki sposób, kierując się mądrością Biblijnej Księgi Nehemiasza, zarządzać sswoim przedsięwzięciem – czy to biznesowym, czy duszpasterskim, również w życiu codziennym.

Nehemiasz to biblijna postać opisywana jako świetny manager, odpowiedzialny, uczciwy i zapewniający pracownikom odpowiednie zasoby, dzięki którym mogli realizować swoje ambitne cele.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej wspaniałej przygodzie, jaką jest zdobywanie jakże potrzebnej w dzisiejszych czasach WIEDZY, dzięki której życie Twoje i twoich pracowników, współpracowników i domowników, będą lepsze!