Current Status
Nie rozpoczęto
Price
Closed
Get Started
This kurs is currently closed

O autorze

Tomasz Terefenko

Biblista, etnolingwista (doktorant z zakresu studiów nad Nowym Testamentem na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; magister teologii, International Baptist Theological Seminary; licencjat, Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne; magister etnolingwistyki, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu).

2 Kursy

Nie rozpoczęto
Brak dostępu do kursu

Zawiera:

  • 3 Zagadnienia
  • 18 Tematy