Zagadnienie 1 z 0
W trakcie

5. Prawdziwe przywództwo kosztuje

Prawdziwy lider jest gotowy ponosić ryzyko i koszty swoich decyzji. Uczy tego już postawa Nehemiasza, lidera z V w. p.n.e.. Pokazują to też postawy niektórych przywódców w dzisiajeszym świecie.

Życie polityczne i ekonomiczne pokazuje jednak, że nasz świat jest pełen bufonów i egomaniaków, a nie prawdziwych przywódców, osób, które koszty swoich decyzji zrzucają na podwładnych, a sobie przyznają nagrody, mimo iż im się one w ogóle nie należą.